برچسب: خودپرداز غیر نقد

خودپرداز غیرنقد
خودپرداز غیرنقد

نسل جدید خودپردازهای غیر نقدی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با مطالعه دقیق بازار دستگاه‌های خود‌پرداز اقدام به شناسایی فرصتی طلایی در بازار نمود، بخش عمده استفاده کاربران از دستگاههای ATM برای عملیات غیر نقدی این دستگاه‌ها می‌باشد و نسل جدید دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی بانک آینده با هدف پوشش‌دهی این خدمات…